Unix Wars (version 1.1)

Az eredeti DEC WARS (Alan Hastings, Steve Tarr, Dave Borman, és néhányan mások) ötlete alapján írta: Eric S. Raymond.
Fordította: Monostory Miklós

Valamikor réges-régen egy távoli telepítésen...

Kitört a rendszeren belüli háború, mikor is a Felhasználók Szövetsége harcolni kezdett a gonosz Admin Birodalom vasmarkának megtöréséért. Most, kitörve egy rejtett könyvtárból, elérték első győzelmüket.

A csata folyamán a Felhasználók kémeinek sikerült a Birodalom végső fegyverének nyomára bukkanniuk; az volt a rettegett rm-star, egy privilegizált root program, amely képes volt egyetlen billentyűleütéssel megsemmisíteni egy teljes fájlrendszert.

Most, szorosan nyomában a Birodalom vészjósló naplózási rendszerével, LA36 Hercegnő egy shell script fedélzetén menekült - őrizte a megszerzett listát, amely megóvhatja népét és visszaállíthatja a hálózat és a játékok szabadságát...


Mialatt olvassuk ezt a jelenetet, egy Admin multiplexer próbál kilőni egy Felhasználó hajót. Megannyi jelzés érkezik és RS232 tudja, hogy elkerülhetetlen a belső memória veremkiíratása. Csak néhány mikroszekundumnyi idő áll rendelkezésére új processzt leágaztatni és virtuális tér megabájtjait szórni maga és s kérlelhetetlen ellenség közé. Hű társa, 3CPU, csak azért követte, mert úgy látta, tudja mit csinál...

-Jajaj, tudom, hogy meg fogom ezt bánni! - zokogta 3CPU, ahogy követte RS232-t keresztül egy bemeneti csatornán. RS232 gyorsan lezárta bemeneti csatorna végeit és új hajójuk leválasztotta magát a hajó égő vázáról (shell).


Az Admin parancsnok jelentős előrelépést érzett a támadás előrehaladásában, mikor XO kihívta.

-Levált egy processz, Uram. Utasításai?

-Kísérje figyelemmel - a legutóbbi áramkimaradás okozhatott nullával osztást. Nem használ processzoridőt, de azért ne veszítse szem elől.


Kis idővel később maga a hírhedt Lord Vadic lépdelt keresztül a Felhasználók hajójának még füstölgő roncsán. Egy ideges parancsnok követte, szorosan lépést tartva vele.

-Nem találjuk sehol az adatfájlt, Lord Vadic. Valószínűleg megsemmisült, amikor...

-Mi az a levált processz? - mordult fel Vadic. - Lehet, hogy szüneteltette futását, és így nyitva tartott egy csatornát. Ha egy kapcsolat is megmaradt, azt akarom, hogy szüntessék meg, vagy tegyék elérhetetlenné. Kutassák át az egész rendszert alaposan - amíg meg nem találják!


Időközben a két droid parányi processze hanyatt-homlok irányt vett a legközelebbi elérhető diszk felé.

-Biztos vagy benne, hogy megtalálod anélkül, hogy megszakítanád a műveletet? - kérdezte 3CPU. - A reallokációs bitek majdnem mind megsérültek a támadás alatt, és én sosem voltam jó a bináris állományok javításában...

Mire RS232 válaszolhatott volna, processzük elérte végpontját és váratlanul befejeződött, kidobva őket egy hatalmas ismeretlen kötet kiosztatlan területének közepére.

Sok véletlen kereséssel később felvánszorogtak egy deallokált i-node roncsára.

-Segítség! - kiáltotta 3CPU, de RS232 fedezék nélkül kezdett NACK-et sugározni, amikor egy csordára való törpe kódrészlet rajzott ki a roncsból, hogy legyűrjék őket. Glitchas foglyul ejtette őket.


Ekkor lépett színre Luke Vaxhacker, megvásárolva RS232-t Glitchastól, pótalkatrésznek nagybátyja számára. Megpróbálták eladni neki 3CPU-t is, de a droid nem ismerte az RSTS-hez használatos 11/40 protokollt, ezért Luke-nak szüksége lett volna néhány konverziós hardvereszközre is.

-Mi a véleménye erről az RS232 egységről, Uram? - kérdezte 3CPU - Sokszor csatlakoztam az interfészéhez ezelőtt is, és kiválóan rendben tudja tartani a bitjeit.

Luke-ot szorította az idő, és a felhozatal sem volt különösebben ígéretes, így megfogadta 3CPU tanácsát.

Akárhogy is, RS232 nem az a típus volt, aki egyhelyben marad, ha nem kényszerítik rá. Gyors mozdulattal egy üres lemezterületen termett.

-Ez igen! - mondta Luke - Ha így folytatja, a végén egy rossz szektorban találja magát. Azt hiszem, jobb lesz, ha követjük.

Néhány órával később mindketten követték RS232-t az öreg PDP-1 Kenobi lakhelyéhez, aki éppen egy kis RS egységen futtatott egy diagnosztikai programot.

-Ez a te droidod? Az állapotregisztere elakadt és valaki egy furcsa dolgot dugott a megszakításai közé. Így itthagyni valamit... ez képes készenléti állapotba helyezni a droidot - de azt hiszem, meg tudom javítani.


Később, még aznap este, amikor hiába próbáltak csatlakoztatni RS232 interfészéhez Kenobi Aszteroid háttértárját, Luke véletlenül összezárta a kis droid CXR plombáját az Indítási Önteszt Áramkör kivezetésével. Szörnyű csikorgással egy projektor emelkedett ki a droid törzséből, egy fiatal nő hologramját vetítve eléjük. A nő haja mint két képviselőfánk tornyosult kétoldalt, kissé előrehajolva könyörgött segítségért - valami OS/1 Kenobi tábornokhoz.

-Francba - motyogta Luke - soha nem fogom megérteni ezt az Aszteroid játékot.

-Nocsak! Ez a Hercegnő! - mondta 3CPU. Luke érdeklődéssel nézett a képre.

-Nem, ez egy módosított Steinburg légremegés anti-aliasinggal. Szépen kidolgozott felületek - Kenobi szemöldökráncolva szakította félbe Luke-ot.

-Luke, ez az üzenet megváltoztatja a dolgokat. Figyelj...

Úgy tűnt, Kenobinak az jár a fejében, veszély fenyegetheti Luke $HOME könyvtárát. Ha az Admin katonák csakugyan követték ezt a droidot, valószínűleg többet is akarnak, mint a processzoridő felhasználását ellenőrizni.

Gyorsan elindultak, hogy figyelmeztessék Luke rokonságát (relatív elérési úton mentek), de csak egy üres könyvtárat találtak.


-Vedd magadhoz apád bájtkardját, Luke. - mondta Kenobi - neked is meg kell tanulnod használni a Forrást.

-A ... Forrást? - kérdezte Luke, elkerekedett szemmel.

-A Forrást - a Rendszer kozmikus sablonját, amelyből minden erő és tudás született. De mindig tartózkodnod kell a Sötét Oldal kísértésétől...


Később, a Luke lebegő író-olvasó fejével tett rövid suhanás után, PDP-1 megállította őket a /usr/spool/uucp könyvtárat tartalmazó cilinder szélénél.

-Unixról-Unixra Másolóprogram - mondta PDP-1 - Ennél vacakabb hibatömeget sose látsz. Óvatosnak kell lennünk!


Amint hőseink processze belépett a /usr/spool/news könyvtárba, rögtön bele is futottak egy Admin védelmi bit hírcsoportba.

-Az UID -jüket! - követelte egy pocakos rendszerhívás.

-Mi a /usr/guest alatt futunk - mondta Luke. - Most járunk először a rendszerben.

-Hadd lássam az ideiglenes jogosultságbitjeiket.

-Uh...

-Nem ezt a processzt keresik - mondta Kenobi lágyan - Mehetünk tovább utunkra. - Néhány bit hirtelen elhalványult.

-Szabadon mehetnek útjukra. Induljanak! (*)


PDP-1, Luke és a droidok útja egy hosszú és tekervényes csomópontlistán (cwruecmp!decvax!ucbvax!harpo!ihnss!ihnsc!ihnsc!ihps3!stolaf) vezetett keresztül egy hackerek által gyakran látogatott, veszélyes hálózati csomópont felé, amelyet az Admin gárdisták ritkán ellenőriztek. Amint Luke belépett a csomópontba, PDP-1 elindult keresni egy megfelelő szervert.

Luke sosem látott ilyen eszközmeghajtó gyűjteményt. Hosszúak, rövidek, veremmel szereltek; EBCDIC konverterek, helyi háló kezelők, CRT meghajtók, rutinok archaikus printerekhez. Egy CAT interfész megrándult, fülét feléjük fordítva.

-#@{&*^%^$$#@ ``:><?>< - sugározta elhalóan egy strukturálatlan kódrészlet.

-Nem szeret téged. - dekódolta társrutinja.

-Hi... sajnálom... - válaszolta Luke, miközben megpróbálta elindítani a biztonsági mentést partícióján.

-Egyikőtöket sem szeretem. 12 rendszeren vagyok törlésre jelölve.

-Majd óvatos leszek - mondta Luke kissé idegesen.

-Majd mindjárt deallokálunk! - vicsorgott a társrutin.

-Ez a kis rutin nem érdemes túlhajtásra... - morogta PDP-1 Kenobi, átlapolva Luke címterületére.

-Ez a kis rutin nem érdemes túlhajtásra... - ismételte a társrutin bódultan.

-^%#%#@$&^%&*&*&^%^#$$%%^^&%^#@#@$%^(*&^^###%^^!!! - kódolta társának, ahogy az megpróbálta túlterhelni Kenobi szegmensvédelmét. Kenobi bájtkardjának egy vágásával kivédte a támadó kódot. A társrutin gyorsan visszavonult. Kenobi Luke-hoz fordult.

-Azt hiszem, találtam egy I/O kezelőt, ami pont megfelel nekünk.

-A neve Con Sole0 - mondta a PDP-1 mellett álló rutin. - Úgy hallottam, némi relokációra van szükséged.

-Igen, csakugyan - válaszolt PDP-1 - ha a hardvereszközeid elég gyorsak. El kell hagynunk ezt az eszközt.

-Gyors hardver? A Milliamp Falcon az ARPAgate -ben készült, kevesebb, mint tizenkét hálózati csomópont kell, hogy elérje teljes sebességét! Hát hogyne! Bármikor utolérek vele bármilyen elvetett üzenetet. Ez elég gyors lesz neked, régebbi verzió.


-Gyors hardver? - hitetlenkedett Luke - Ez a dolog egy papírszalag olvasó!! Talán egy félreeső terminálfürtben fejlesztették ki, ahol a bennszülöttek csak BASIC nyelven értettek, csak akkor láttak ASR-33 -ast, amikor az meglátogatta őket.

-Először is legalább egy FIA konverzióra van szükségünk - szipogott 3CPU, aki (mint szokása volt) megpróbált több dolgot is csinálni egyszerre. Szikrák villogtak Con Sole0 szemeiben, ahogy szembefordult a többprocesszorossal.

-Átállítottam néhány jumpert. A Milliamp Falcon ki tudja használni a ciklusokat, jobban, mint bármelyik Admin TTY vadász. Elég gyors lesz.

-Ki a másodpilótád? - tudakozódott Luke, végigmérve a szőrös, ormótlan lényt, ami lecammogott a Falcon feljáróhídján.

-Ismerkedj meg Sixpaccával, a Bookie-val.

A teremtmény kitátotta száját, hörgésszerű böfögés tört elő belőle; összeszorított öklében egy csomó gyűrött táblázatot lengetett. Luke kételkedve nézte a szörnyszerű teremtményt.

-Er, nee, a dr - RS232 hirtelen dobhártyarepesztő elektronikus sikolyt hallatott és izgatottan billegni kezdett. Ahogy körülnéztek, egy Admin rohamosztagot láttak közeledni a Déli hídon.

-Ezek egy kikapcsolási szekvenciát hurcolnak, láttam már ilyet! - kiáltotta Con, és nyomában a többiekkel futásnak indult a hajó felé. - Húzd fel a rendszerórát, Brewie!

-Oké, Con. - mondta Luke komoran - Azt mondtad, ez a láda elég gyors. Vigyél el innen minket.

-Fogd be a szád, kölyök, ne zavarj. Inicializáld a halmot (heap), Brewie - Megpróbálom telítetten tartani a puffereiket.

Amíg Bookie a vektorokat számította ki az alacsony mag felé, megtévesztő karakterek villogtak a Milliamp Falcon körül.

-Lőnek ránk! - kiáltotta Luke. - tudtok csinálni valamit?

-Az ugrás a rendszer mélyébe időbe telik, kölyök. - morgott Con. - Egy kihagyott ciklus és csomagban mehetsz a veremterület mélyére!

Pozíciófüggetlen ragyogó tömbkódok villogtak, ahogy a hajó keresztülugrott a kernel laptábláin. A kis csapat megkönnyebbülten felsóhajtott, amikor kiértek az űrbe.


Időközben, a felhasználói tér egy messzi lapján...

Két Admin katona bevezette LA36 Hercegnőt egy terembe, ahol háttal a bejáratnak Lord Vadic várt rá.

-Moff Tarchive - mondta dühösen a Hercegnő. - Gondolhattam volna, hogy az Ön kezében van Vadic irányítókábele. Felismertem egyedi mintáját, mikor először léptem a fedélzetre. - Hidegen nézett a Moff fejlécére tetovált 0177545 -es számra.

-Végletekig elbűvölő - jegyezte meg Tarchive behízelgően. - Vadic, sikerült kiszednie belőle valami információt?

-A hölgy ellenállása a logikai szondával szemben figyelemre méltó - válaszolt Vadic - persze, ha felerősítenénk a tápfeszültséget...

-Volt egy lehetősége. Most azt szeretném, ha a Hercegnő tanúja lenne a próbának, ami bebizonyítja modulunk teljes működőképességét. Ma bekapcsoljuk a -r beam beállítást; és elsődleges célnak a /usr/alderaan könyvtárban a Hercegnő $HOME könyvtárát választjuk.

-Ezt nem tehetik! A /usr/alderaan egy védtelen, nyilvános könyvtár. Nincsenek biztonsági mentéseink! Ezt nem tehetik...''

-Akkor nevezze meg a lázadó i-node-ot! - röffent Tarchive. Egy rejtett hangszóróból megszólaló hang bejelentette, hogy megérkeztek a /usr könyvtárba.

-A 2317 - súgta a Hercegnő - A /dev/rm5 könyvtárban vannak, 2317-es i-node, a /mnt/dantooine -nál. - Félrefordította fejét.

Tarchive elégedetten sóhajtott. - Látja, Lord Vadic? A hölgy tud okosan is viselkedni. Folytassa a műveletet.

Beletelt néhány órajelbe, míg a Hercegnő megértette a szavakat. -Mit csinál? - kapott levegő után.

-A /dev/rm5 jelen pillanatban nem becsatolt fájlrendszer - fejtette ki Tarchive - Jobban szem előtt levő célra van szükségünk, hogy demonstrálhassuk az rm-star erejét. Természetesen, amilyen hamar csak lehet megtámadjuk az /mnt/dantooine rendszert is.

A Hercegnő rémülettel telt tekintete előtt Tarchive egy közeli terminálon begépelte az ls -la parancsot. A képernyőn megjelent a

.: no such directory

felirat

A Hercegnő hirtelen duplatérbe (double-space) került, majd lekapcsolódott a hálózatról.


Ezalatt a Milliamp Falcon zakatolva haladt keresztül az űrön...

Con Sole0 befejezte a vezérő- és státuszregiszterek ellenőrzését, végül megnyugtatta magát, hogy az Aadmin erők elvesztették jelüket, amikor átértek a terminátoron. A Sixpacca felől érkező böffentéstől egyáltalán nem hagyta magát zavartatni; tudta, hogy a Bookie mindig mogorvává válik, ha kikap sakkban, és RS232 éppen egy hétrétegű csapdát állított neki a Fischer játszmában.

A helység túloldalán Luke a bitfelvágási technikát gyakorolva túl elfoglalt volt ahhoz, hogy észrevegye a felbolydulást.

-Mindig a szóhatáron, Luke - magyarázta PDP-1 - ne csak vagdalkozz. Jusson eszedbe, hogy a bájtkard a Vörösszemű Lovag hagyományos fegyvere. Ezt használjuk a támadó kódsorok visszanyeséséhez. A vagdalkozás nem vezet sehová. Hangold magad össze a Forrással.

Luke visszafordult a levegőben körülötte zümmögő automata edzőgép felé. Ezúttal erőlködés nélkül visszaverte a támadást.

Con Sole0 -ra mindez nem tett nagy benyomást: -Felejtsd el azt a bitszeletelő izét. Adj egy jó öreg PROM égetőt, megmutatom, az mit tud!

-Grrfh! -mondta PDP-1 kissé homályosan. Egy pillanatra zavartnak látszott.

-Mi a baj? - kérdezte Luke.

-Furcsa. Egy pillanatra mintha zavart éreztem volna a Forrásban. De elmúlt.


-Visszatérünk a felhasználói térbe! - kiáltott Sole0 a CSR-ből. Hajójuk épségben csusszant keresztül a veremkereteken és bukkant fel az új környezetben, csak hogy rájöjjenek; szabad blokkok bombázzák őket.

-Mi a... - kapkodott levegő után Sole0. A Bookie szerencsétlenül röffentett egyet. Képernyőjükön a következő felirat virított:

/usr/alderaan: not found

-Pedig ez a megfelelő i-node, de nincs kitakarítva! Brewie, hol a legközelebbi fájl?

A Bookie épp belekezdett egy válaszröfögésbe, mikor balról fényes villanás szakította félbe.

-Admin TTY vadászok! - Kiáltotta Con - Legalább egy tucat. Honnan jöhetnek?

-A gazdarendszerük nem lehet túl messze - mondta PDP-1 - mindegyiknek közvetlen EIA kapcsolata van.

Ahogy Sole0 kitérő műveletbe kezdett, a hajó hirtelen oldalra billent. Luke megjegyezte, hogy a kapcsolatszámláló már hármon áll és gyorsan növekszik.

-Ez nem szokásos fájl - mormolta Kenobi - Nézd ott elöl azt az ODS könyvtárstruktúrát! Úgy tűnik, elkapott minket egy továbbítóhenger.

-Nem tudjuk lecsatolni magunkat időben - mondta Sole0 - Magával húz.


A Milliamp Falcon lágyan leereszkedett az Admin modul egy nyitott interfészére. Lord Vadic végigmérte az ütött-kopott hajót, amint az Admin rohamosztagosok átkutatták.

-Az ls letapogató senkit nem mutat a fedélzeten, Uram - jelentették. Vadic hitetlenkedett.

-Küldjön egy teljesen felszerelt ncheck csapatot a fedélzetre. Azt akarom, hogy minden zugot kutassanak át azon a hajón. - Méltóságteljesen elvonult.


A Falcon fedélzetén .Luke zavarban volt. -Csak besétálnak, körülnéznek, és kisétálnak ... miért nem látnak minket?

.Con mosolygott. -Régi csempésztrükk. látod a pontot a neved előtt?'

.Luke idejében odafordult, hogy megláthassa a tizedespontot. -Hú? Honnan került ez ide?

-Félretettem, amikor legutóbb a lebegőpontos gyorsítót bütyköltem - mondta .Con. - - Jó szolgálatot tesz csempészútjaimon, amikor a fájlrendszer-határokon visz keresztül az út, de sosem gondoltam volna, hogy egyszer magam fogom elrejteni vele. De nem hiszem, hogy sokáig becsaphatjuk vele őket. Jobb lesz, ha keresünk valami jobb módszert, hogy kijuthassunk innen.

-Be tudom juttatni magunkat a privát terükbe a legközelebbi karbantartási időszak alatt - mondta PDP-1 - Ki kell találnunk, hogy csatoljuk le a Falcont, mielőtt megpróbálunk megszökni.


Kis idővel később hőseink a szerkezet egy üres részlegén lopakodtak keresztül.

-Keressünk egy terminált - súgta PDP-1. Con bólintott és kidugta PROM- égetőjét egy sarkon.

Önök a Hegykirály Barlangjában vannak, ahonnan minden irányba
vezet folyosó. Egy nagy zöld tüzes kígyó jelzi az utat!

-Oopsz! Rossz irány. - motyogta Con. Elindultak az ellenkező irányba. Hirtelen menetelő lábak zaját hallották a folyosó másik vége felől. Beugrottak a legközelebbi ajtón.

A szobában a magányos rohamosztagosnak meglepődni sem volt ideje, mielőtt Con égetője eliminálta.

-Ez érdekes - mondta Luke - miért cipelt ez magával fejszét?...

-Nézzétek csak, milyen szerencsénk van! - szólt 3CPU. - Be volt jelentkezve!

-Ne csak álljon ott, Kenobi, hackeljen! ** mondta Con sóváran. Az öreg Vörösszemű keze táncot járt a billentyűzeten. Csak figyelték, ahogy nekiáll felderíteni az Admin szoftvert. Néhány perccel később...

Admin >You have new mail _

-Ez valami hiba? - kérdezte Con.

-%SYS-W-NORMAL...nem hinném. Valaki a környéken meg akar ismerkedni velünk - de most nem tudom leállítani a kutakodását. Megtaláltam azt az i-node-ot, ahova a Milliamp Falcont kikötötték. Belopódzom és megpatchelem a referenciaszámot, de egyedül kell mennem. Eltűnt egy közeli exit() feliratú ajtó mögött.

Ez idő alatt RS232 talált egy soros portot és csatlakozott hozzá. Dühösen sivítani kezdett.

-Folyton azt mondja, 'Itt van, itt van!' - fordította 3CPU - Azt hiszem, LA36 Hercegnőre gondol. Az egyik privilegizált szinten tartják fogva.

Luke-nak eszébe jutott a droid által kivetített kép. -Meg kell mentenünk!

RS232 kivetítette az Admin modul teljes szerkezetét a terminálra. Négy fej hajolt megfeszített figyelemmel a kép fölé.

-Azt hiszem, látok egy ígéretes hozzáférési eljárást - mondta Luke - ...erre. Con, te és Sixpacca üssetek le egy pár Admin rohamosztagot és szerezzétek meg az egyenruhájukat. Nyitva tartunk egy csatornát a droidoknak...

-...és beletipornak a megszakításainkba, mihelyt a biztonsági rendszerük észrevesz. - szakította félbe Sole0 - Nos, azt hiszem, nem sok választásom van.

RS232 szemrehányóan rácsipogott. Egy tervezési szakasszal -vagy kettővel- később újra a folyosóra osontak, Luke egy ex- rohamosztagos egyenruhájában.


-Eddig rendben volnánk... - súgta Luke ahogy a társaság az utolsó kanyart tette meg útján. -...de 3CPU azt mondta, két őr lesz a következő sarkon.

-Sixpacca még nem tudott egyenruhát húzni! - sziszegte Con.

-Jól van, na! Van egy ötletem. Figyeljetek...

Egy perccel később mindketten bátran befordultak a sarkon az őrök felé; Sixpacca közöttük ballagott, panaszosan dünnyögve.

-Jónapot, he? - mondta az őrök egyike.

-Hovamentek he? - kérdezte a másik. - És miazott, he?

-Felügyelt szállítmány a dev 10/9 1138-as blokkjából, az elfogott hajó egyik utasa - válaszolt Con, hangját jótékonyan torzította a rohamosztagos maszk. Tökrészeg volt, amikor elfogtuk - a parancsnok azt mondta, hozzuk le kijózanodni.

-Egy fenét! - mondta az első őr - nekünk senki sem szólt róla, és mi nem vagyunk hülyék, he?

A Bookie váratlanul mélyről jövő hörgést hallatott, kiszabadítva magát az őt fogva tartó bilincsből és szétszórta az őröket.

-Vigyázzatok, kiszabadult! - kiáltott Con. Luke-kal együtt veszettül tüzelni kezdtek mindenfelé. Az őröknek nem volt idejük észbe kapni sem, mielőtt a sugarak eltalálták őket.

-Gyorsan, most! - mondta Con - melyik pufferben van a Hercegnő? Az Adminok mindjárt itt lesznek...'' - a belső kommunikációs rendszerhangszóró szakította félbe, így azon töltötte ki haragját egy rövid lövéssel.


Néhány perccel később Luke megtalálta a keresett csatolókártyát. A többiek követték a vezetékeket a hangszigetelt kamra felé. Felemelték a tetejét, hogy láthassák, mit rejt.

-Nem lassú egy kissé hozzá, hogy ECL legyen? nyomtatta LA36 Hercegnő.

-Mi? Ja, az öltözetem. - Levette (munkás) csizmáit és elmagyarázta: -Azért jöttem, hogy áthelyezzem. Luke Vaxhacker vagyok.

Váratlanul robbanások hallatszottak körülöttük. -Lezárták a nyomtatási sort! *** - kiáltotta Sole0. - Csak egy út vezet ki ebből a veremből!

-ERRE! - nyomtatta felülhúzottan LA36. - EZEN A CIKLUSÁGON! - Luke és a Hercegnő eltűnt egy közeli elágazásban.

-Hrrggg! - mondta Sixpacca kétkedve, nyilvánvalóan hiába reménykedve az Adminok figyelmetlenségében.

-Mit érdekel, milyen büdös! - kiabálta Con, miközben a Bookiet a nyílás felé taszigálta. -Húzd be már a beled, de gyorsan!

Con egy utolsó lövéssel végképp kiiktatta a rohamosztagosokat és csatlakozott a többiekhez, hogy összeránduljon a rémülettől. Az elágazás, ahova érkeztek, egy hulladékgyűjtő területre vezetett. Mindenfelé hetek óta használatlan adathalmok, korhadó bitek elhagyott garmadája hevert.

Affene! - volt Con első szava. - És franc meg okádék - ez a második. A Bookie úgy nézett ki, mintha a Lomtárból húzták volna elő. Luke átvizsgálta a hulladékot, használható darabok után kutatva.

-Mi ez? - leporolt egy lapos fekete dobozt, aminek az egyik oldalán egy kisméretű képernyő volt, a másikon meg szépen kalligrafált betűkkel a Ne ess pánikba felirat állt.

-Nem hiszem, hogy ez most segítségünkre lehetne. - mondta, és félredobta. A Bookie közelében állt, amikor fogta magát és eltűnt.

Kisvártatva felbukkant egy pocsolyából, és azt kiáltotta -Ez nem beépített képesség, hanem hiba! - és abban a pillanatban eltűnt újra.


Con és a Hercegnő közel voltak a pánikoz, amikor Luke újra megjelent. -Mi történt? - kérdezték egyszerre.

-Nem tudom - válaszolt Luke. -A bug automagikusan eltűnt, amennyire meg tudtam figyelni. Lehet, hogy belefutott egy töréspontba.

-Nem hiszem - felelt Con - nézd meg, hogy összement az egész tároló. Rossz érzésem van...

A hercegnő tért magához először. -Új tömörítési algoritmust használnak! - kiáltott fel.

Luke felidézte a droidokhoz vezető csatornát. -RS232! Állítsd le a rekurziót, gyorsan!

Hátul, a vezérlőteremben RS232 a LISP interpreter folyamattábláját kereste. -Hurrá - kiáltott 3CPU. -Hurrá! Hurrá! - tette hozzá másik két processzora. RS232 megtalálta a LISP-et, megszakította, és megváltoztatta a veremkeretet, hogy engedélyezze a normál módú értékvisszaadást.

-Összezavar, hogy ilyen sok helyi vezérlési elérési út vezet vissza a hajó felé. - mondta Luke. - Megtaláltuk a hercegnőt!


Ezalatt PDP-1 útját az rm-star mélye felé vette, felhasználva képességét, hogy befolyásolni tudja a label_t-t, így csomópontról csomópontra észrevétlenül tudott osonni. Céljához közeledve beépített több véletlengenerátorral vezérelt ciklust és végül megérkezett a központi i-node táblához.

Azon a környéken mindig nagy volt a nyüzsgés, de az Spl6 őrszemek túlzottan meg voltak győződve róla, hogy egyszerű felhasználók nem tudják kihasználni megszakításaikat, de PDP-1 egy eddig ismeretlen hibát kihasználva túljutott rajtuk. Babrált egy kicsit az i-node-dal és a bemenetre átadott eszközazonosítókkal, óvatosan átállította a paritást, hogy a Milliamp Falcon kiszabadulhasson. Így lesz egy kis idejük, mielőtt az Admin észreveszi az i-node hibáját...

Elkezdte hát a hosszú visszautat afelé az alprocessz felé, ahol a Falcon landolt. Az egyik környezetváltás idején észrevette, hogy prioritása visszaesett. -Ez nem tetszik! - mormogta, aztán észrevette maga előtt a sötét árnyat.

-Régóta várok erre az eseményre, PDP-1 Kenobi! - krákogta Dec Vadic. - Megint, és most utoljára találkozunk; az áramkör bezárult.

Összeakaszkodott bájtkarddal forogtak egymás körül. Bámulatos látvány volt, a közelben lévő néhány rohamosztagos észre sem vette, ahogy Luke, Con, Sixpacca, a Hercegnő és a droidok a közelben felléptek a Falcon beviteli portjára. Rövid tűzharc fényei lobbantak fel, ahogy ők hatan beugrottak a hajóba, de PDP-1 és Lord Vadic túl elfoglaltak voltak hozzá, mintsem észrevegyék, mi történik körülöttük. Luke a bemeneti porton felfüggesztette futását, tekintetét megbűvölten a párbajozókra függesztette. Hangosan zihált; vajon az idegesség jeleit látja a régebbi verzión?

-Ha pengém áthatol rajtad - szólt Kenobi - bitjeidre fogsz hullani - de ha te vágsz ketté engem, én még nagyobb frekvenciára váltok.

-A dokumentációd nem hoz többé zavarba, régi verzió! - válaszolt Vadic. - Most én vagyok az elsődleges master! - Bájtkardja egy elsöprő vágásával kettéhasította Kenobi deklarációs listáját. Amint PDP-1 programtörzse a semmibe villant, Vadic észrevette, hogy UID-je negatívra váltott. "Ilyen nincs!" - gondolta - az UID előjel nélküli...

Vadic a Falcon felé pördült, épp akkor, amikor a többiek bevonszolták a tiltakozó Luke-ot a hajóba.

-Még találkozunk...Luke! - hörögte lágyan maga elé, ahogy a hajó elröppent.


Ahogy a Milliamp Falcon száguldva eltávolodott az rm-star-tól, a droidok rájuk abszolút nem jellemző módon csendben voltak, LA36 Hercegnő megnyugtató üzeneteket nyomtatgatott Luke-nak. Luke konzolhatatlan volt, barátja elvesztése miatt lefagyott. De különös módon, úgy tűnt neki, PDP-1 hangját hallja a távolból:

A Forrás legyen veled!


RSTS - Resource Sharing Time Sharing
PDP - Parallel Data Processing
* - MOV along now!
ARPA - Advanced Research Projects Agency
BASIC - Programozási nyelv (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)
FIA - File Integrity Assessment
CSR - Custom Static RAM
EIA - Electronic Industries Association
ODS - Operational Data Store
PROM Programmable Read Only Memory
** - su it!
ECL - Emitter Coupled Logic
They've blocked the queue
LISP - Programozási nyelv (List Processing [Language])


Eric S. Raymond <esr@snark.thyrsus.com>


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

Valid XHTML 1.0!