Foo Mester és a Tízezer Sor

Foo Mester egyszer azt mondta egy arra látogató programozónak: „Több Unix van egy sor shell-szkriptben, mint tízezer sor C-kódban.”

A programozó, aki nagyon büszke volt  mesteri C tudására, így válaszolt: „Hogy lehet az? Hiszen maga a Unix-kernel is C-ben van megírva!”

Foo Mester válaszolt: „Így van. Mindazonáltal több Unix van egy sor shell-szkriptben, mint tízezer sor C-kódban.”

A programozó elkeseredetten válaszolt: „De hiszen a C nyelv által tapasztaljuk meg Ritchie Pátriárka megvilágosodását! Eggyé válunk az operációs rendszerrel és a géppel, melynek gyümölcse az utolérhetetlen futási sebesség!”

Foo Mester válaszolt: „Amit mondasz, mind igaz. De így is több Unix van egy sor shell-szkriptben, mint tízezer sor C-kódban.”

A programozó gúnyolódva állt fel, hogy távozzon. De Foo Mester intett Nubi tanítványának, aki felírt egy sor shell-szkriptet az ott álló táblára, majd így szólt: „Programozó Mester, nézze meg ezt a csővezetéket! Tisztán C-ben megírva, vajon nem terjedne-e sorainak száma tízezerig?”

A programozó a bajusza alatt mormogott, miközben Nubi írását nézegette. Végül egyetértett.

„És mennyi időt igényelne, hogy mindezt leprogramozza és debugolja?” kérdezte Nubi.

„Sokat,” ismerte el a programozó, „de csak egy bolond töltené ezzel az idejét, miközben annyi méltóbb feladat vár rá.”

„És vajon ki érti jobban a Unixot?” vetette közbe Foo Mester. „Aki megírja a tízezer sort, vagy aki átlátva a feladat ürességét, pontosan azzal szerez érdemet, hogy nem kódol?”

A programozó ezt hallván megvilágosodott.

 

Foo Mester és a Unix Fanatikus

Egy Unix Fanatikus, hallván hogy Foo Mester a Unix Nagy Útjának bölcse volt, eljött hozzá, hogy tanuljon. Foo Mester azt mondta neki:

„Amikor Thompson Pátriárka feltalálta a Unixot, nem értette azt. Később megértette, és azonnal abbahagyta a feltalálást.”

„Amikor McIlroy Pátriárka feltalálta a csövet, tudta, hogy az át fogja alakítani a programokat, de azt nem tudta, hogy át fogja alakítani az elmét.”

„Amikor Ritchie Pátriárka feltalálta a C-t, a programozókat a túlcímzett bufferek, a sérült dinamikus memória és az inicializálatlan pointerek ezer poklára ítélte.”

„Bizony mondom neked, a Pátriárkák vakok és bolondok voltak.”

A Fanatikus nagyon felháborodott a Mester szavain.

„E Megvilágosodottak” kelt ki magából „adták nekünk a Unix Nagy Útját. Ha gúnyolódunk rajtuk, előfordulhat, hogy méltatlanokká válunk, és állatként vagy Microsoft Rendszermérnökként születünk újjá.”

„A te kódod mindig szeplőtlen és hibátlan?” érdeklődött Foo Mester.

„Nem.” válaszolt a Fanatikus „senkié sem az.”

„A Pátriárkák bölcsessége” felelt Foo Mester „abban állt, hogy tudták, hogy bolondok.”

A Fanatikus ezt hallván megvilágosodott.

 

Fordította Szabó Gergely